Werving nieuw Cliëntenraadsleden


Ben jij de cliënt of ex-cliënt die geschikt is om te werken als vrijwilliger voor de cliëntenraad Arkin?

 

Gezocht!

Enthousiaste nieuwe vrijwilligers voor de buitenring

 

In deze tijden van veranderingen in de zorg binnen en buiten de organisatie is het belangrijk dat cliënten meedenken en meebeslissen bij veranderingen. Deze kerntaken, bij wet vastgelegd, vormen de basis voor het werk van de Cliëntenraad Arkin. Arkin is de grootste aanbieder van psychiatrie en verslavingszorg in Amsterdam en voor de verslavings- en forensische zorg in de regio Utrecht. Cliëntenraad Arkin bedient de servicemerken; Jellinek, Jellinek Utrecht, Mentrum, Inforsa, inforsa Utrecht,  Novarum, NPI, PuntP en Basis GGZ. ROADS en het Sinaï Centrum hebben hun eigen cliëntenraad.

Cliëntenraad Arkin (incl. zijn rechtsvoorgangers) bestaat al bijna 20 jaar. We werken aan beleidsbeïnvloeding door; het houden van contact met de cliënten die in behandeling zijn binnen Arkin en het volgen van actuele ontwikkelingen in de GGZ. Alle leden binnen de raad dragen elk hun steentje bij aan dit proces.

Cliëntenraad Arkin maakt gebruik van, en is op zoek naar, cliëntenraadsleden die zich bezighouden met medezeggenschap en belangenbehartiging, de zogenaamde ‘binnenring’. Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers die de cliëntenraad kunnen ondersteunen met kennis en het ophalen van cliëntenervaringen middels achterbancontacten, de zogenaamde ‘buitenring’ .  Zij worden ondersteund door een team van ondersteuners. De cliëntenraad wil een afspiegeling zijn van de Amsterdamse/Utrechtse samenleving en streeft naar diversiteit.

In onze buitenring zijn wij op zoek naar mensen die  (ex-)cliënt zijn en tenminste een half jaar stabiel? Misschien ben jij dan de persoon die wij zoeken. Gezien de samenstelling van de huidige cliëntenraad zijn wij op dit moment vooral op zoek naar vrouwelijke leden.

Wij verwachten dat je:

 • Cliënt of ex-cliënt  bent en binnen de regio van Amsterdam /Utrecht woont. Tenminste een half jaar stabiel bent en geen middelen misbruik. Voldoende afstand kunt nemen van de eigen problematiek om te kunnen abstraheren;

 • Affiniteit hebt met de GGZ, psychiatrie en/of verslavingszorg;

 • In teamverband kunt werken, enthousiast bent en humor hebt;

 • Kunt luisteren, samenvatten en doorvragen;

 • Verslag kunt leggen en een actiepuntenlijst kunt maken;

 • Aan de afspraken kunt houden;

 • Zorgvuldig met privacy om kunt gaan.

Wij hebben te bieden:

 • Goede inwerkperiode met begeleiding;

 • Een professioneel, enthousiast en hardwerkende raad die daadwerkelijk invloed heeft op verschillende beleidsterreinen;

 • Een boeiende, levendige werksfeer en netwerken binnen en buiten cliëntenraad;

 • Educatieve lunchbijeenkomsten en de mogelijkheid tot bijscholing;

 • Een kleine maandelijkse vrijwilligersvergoeding;

 • Eens per jaar een gezellig uitje;

 • De mogelijkheid je talenten te ontwikkelen, kennis en ervaring opdoen.

Taken die er liggen:

 • De achterban (cliënten) raadplegen en signalen ophalen van cliënten;

 • Meedenken in adviezen en het vooroverleg met een merkdirectie;

 • Voeding geven aan de Binnenring;

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Maaike Riemersma, bureaumanager, via telefoonnummer 590 5112 of clientenraad@arkin.nl of maaike.riemersma@arkin.nl .
Cliëntenraad Arkin, Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam. Voor meer informatie www.clientenraadarkin.nl of www.arkin.nl .

09 oktober 2018

arkin.nl