Wat doen we?

Cliëntenraad Arkin gaat met het management, de directies en de Raad van Bestuur in overleg over zaken die cliënten aangaan. In die overleggen vertegenwoordigt de cliëntenraad de cliënten van Arkin en behartigt op die manier de belangen van de cliënten.

Om de belangen van cliënten goed te kunnen behartigen en de medezeggenschap goed uit te kunnen voeren heeft Cliëntenraad Arkin informatie nodig. Die informatie komt uit de achterban van de cliëntenraad en van jou!

Lees meer