Jouw ervaring telt!

Een unieke samenwerking tussen de Cliëntenraad Arkin, de Raad van Bestuur van Arkin en de afdeling Onderzoek.
Deze week, december 2021, is er een mail van de Raad van Bestuur verzonden naar 10.000 cliënten die ambulant in behandeling zijn. In deze mail vraagt de RvB hen mee te werken aan het Cliënten opiniepanel van de Cliëntenraad door het invullen van de vragenlijsten ‘Over jouw ervaringen met de zorg’. De vragenlijst bevat 3 thema’s, deze keer zijn dat: Stigma, Wachttijden en Inspraak bij behandeling. Tevens kan men zich via de vragenlijst opgeven voor een cliëntenpanel op dat thema.

We zijn live!Dit opiniepanel en de aanverwante cliëntenpanels zijn een initiatief van Cliëntenraad Arkin. Ze zijn bedoeld om vanuit het perspectief van cliënten te vragen naar ervaringen met de zorg. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten worden geanonimiseerd gedeeld door de cliëntenraad. Deze worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te monitoren. Dit is een kerntaak van de cliëntenraad bij het vormgeven van de medezeggenschap voor cliënten. Deze mailing zal 2 x per jaar uitgezet worden.

De cliëntenraad is de Raad van Bestuur en de afdeling Onderzoek zeer erkentelijk voor hun medewerking aan dit spectaculaire initiatief.