Welkom bij de Cliëntenraad Arkin

De Cliëntenraad Arkin is een medezeggenschapsorgaan en is een Cliëntenraad voor Verslaving en Psychiatrie.
Cliënten en (ex-)cliënten van Arkin zijn lid van de Cliëntenraad om vanuit het perspectief van de cliënt de instelling te adviseren ten aanzien van kwaliteit van zorg die Arkin biedt; tevens is belangenbehartiging een belangrijke rol van de Cliëntenraad.

Arkin is een organisatie die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • PuntP voor de curatieve (op genezing) gerichte psychiatrie
 • Mentrum voor de langer durende psychiatrische- en verslavingszorg
 • Jellinek voor de curatieve (op genezing gerichte) verslavingszorg
 • Inforsa voor de forensische en (langdurig) intensieve zorg inclusie reclassering
 • Novarum voor behandeling van eetstoornissen en obesitas
 • SPA Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam voor ambulante hulp aan jongeren en volwassenen in acute of psychische of psychiatrische nood
 • NPI voor psychoanalytische behandeling
 • Basis GGZ voor alle psychische klachten
 • Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam.
 • Roads voor activerende begeleiding, sociale activering en re-integratie
 • Sinai Centrum heeft haar expertise in psychotraumazorg.

Het Sinaï Centrum en Roads hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad voor cliënten en deelnemers. Deze raden zijn onafhankelijk van de Cliëntenraad Arkin.

De Cliëntenraad heeft met elkaar de volgende missie geformuleerd:

“De Cliëntenraad maakt zich sterk voor de autonomie, zelfbeschikking en kwaliteit van leven van de cliënten van Arkin”


arkin.nl