Herstel

Wat is herstel

Met herstel bedoelen we het proces waarbij een cliënt (weer) werkt aan persoonlijke doelen. Daarbij gaat hij op zoek naar de eigen waarden en motivatie die hem helpen naar een positief zelfbeeld. Met behulp van goed omschreven stappen om deze doelen te kunnen behalen. Het is een persoonlijke reis gericht op hoop en verandering die past bij de eigen mogelijkheden, ook als de klachten niet helemaal verdwijnen. Die eigen waarden en motivatie van de cliënt zijn belangrijk, want die maken het leven de moeite waard en dragen bij aan de zinvolle invulling en de kwaliteit van leven. Het betreft niet alleen het psychisch welzijn, maar alle levensgebieden (werk, sociaal leven, lichamelijke gezondheid etc.) en de verschillende rollen (bijvoorbeeld de rol van vriend, partner, ouder, werknemer) in het leven zijn belangrijk.

Waarom vinden we dit belangrijk

Cliëntenraad Arkin heeft Herstel als kapstok gekozen omdat Herstel een proces is waar alle cliënten van Arkin mee te maken hebben. Op verschillende wijzen en in verschillende fasen is herstel een belangrijk en langdurig proces. Herstel is een persoonlijke reis die de behandeling overstijgt en van belang is voor de kwaliteit van leven.

Daarom vindt Cliëntenraad Arkin dit een belangrijk onderwerp. Cliëntenraad Arkin toetst of Herstel een structureel onderdeel is van het beleid en of Herstel goed naar voren komt in de concrete uitvoering van de behandeling.

Ieder jaar worden er speerpunten op het gebied van Herstel opgenomen in het jaarplan van Cliëntenraad Arkin. De speerpunten zijn concrete veranderingen in de zorg waar de cliëntenraad om vraagt. Elk jaar toetst de cliëntenraad of de gevraagde veranderingen ook doorgevoerd zijn.
Uit de speerpunten wordt door de GGZ instellingen van Arkin een keuze gemaakt en deze keuze wordt opgenomen in het jaarplan van die GGZ instellingen. Cliëntenraad Arkin heeft met de directies van de merken overleggen die over de medezeggenschap van en belangenbehartiging voor cliënten gaan. Daar worden ook de resultaten ten aanzien van die speerpunten besproken.

Wil je meer weten over de speerpunten Herstel, klik dan naar ons jaarplan 2023.

Met het Kerstsymposium en de Zomerlezing verdiept de cliëntenraad onderwerpen voortkomend uit de herstelvisie of op een van de speerpunten. Wil je meer weten, klik op symposia. Het kerstsymposium van 2022 had als thema ‘Duurzaam herstel’. Het thema voor het kerstsymposium 2023 zal nader bekend gemaakt worden.

Het magazine TeGek wordt gewijd aan het onderwerp van het kerstsymposium. Ook het magazine 0-nummer besteedt hier aandacht aan. In die magazines staan veel interviews, ervaringsverhalen, nieuwe inzichten en verslagen van andere symposia.

Wil je meer weten? Klik dan op magazines.

Pit & Co
Pit & Co draagt er zorg voor dat laagdrempelige herstelondersteunde zorg beschikbaar is in de nabije woonomgeving van cliënt, naasten of bewoner van Amsterdam: fysiek en digitaal. Arkin werkt hierin graag samen met stedelijke partners met gelijksoortige visie om dit zorgaanbod te ontwikkelen. In plaats van één centraal herstelbureau sluit Arkin aan bij de meer moderne netwerkgerichte benadering, ondersteund door een stedelijk digitaal platform. Zo hebben we een groot bereik. Pit & Co biedt ruimte voor groei en herstel. Jouw herstel, op jouw manier.
Dat betekent: leren, proberen, vertellen en luisteren, ontmoeten en doen. Pit & Co ondersteunt jouw proces. Met bijeenkomsten, activiteiten en het delen van verhalen.
We brengen mensen bij elkaar. De kracht van ervaring staat centraal. Jouw ervaring en die van anderen. Klik hier voor de website