Wij hebben je mening nodig

Je behandeling tijdens Corona

Interessante links

Corona tips & troost

Wie zijn we?

De Cliëntenraad Arkin is een medezeggenschapsorgaan voor en door cliënten van Arkin, de grootste GGZ-instelling van Amsterdam. Dit wil zeggen dat de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Arkin behartigt. Dat doet de cliëntenraad door invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie. Met als doel de kwaliteit van zorg te bewaken en waar nodig te verbeteren.

Cliënten en ex-cliënten van Arkin kunnen lid worden van de cliëntenraad.

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zijn de rechten van een cliëntenraad vastgelegd.

Arkin is een overkoepelende GGZ organisatie die bestaat uit de onderstaande GGZ instellingen. Het Sinai Centrum en Roads hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad voor cliënten en deelnemers. Deze raden zijn onafhankelijk van de Cliëntenraad Arkin.

arkin.nl

12 gespecialiseerde merken voor behandeling bij psychische klachten of verslaving.

arkinbasisggz.nl

Behandeling van volwassenen met lichte tot matige psychische klachten.

arkinjeugdengezin.nl

Behandeling van kinderen jongeren (0-23 jaar) en gezinnen met psychische klachten of verslavingsproblematiek.

arkinouderen.nl

Arkin Ouderen behandelt ouderen als psychische, sociale en lichamelijke problemen een rol spelen en het leven op zijn kop zetten.

inforsa.nl

Behandeling en reclassering van volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch-, verslavings- en forensisch gebied.

jellinek.nl

Behandeling van volwassenen met verslavingsproblematiek.

mentrum.nl

Behandeling van volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of verslavingsproblematiek.

novarum.nl

Behandeling van volwassenen met eetstoornissen en obesitas.

npispecialist.nl

Behandeling van jongeren en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek.

puntp.nl

Behandeling van volwassenen met depressie, angst en bipolaire stoornissen.

roads.nl

Begeleiding en sociale activering voor jongeren en volwassenen bij re-integratie.

sinaicentrum.nl

Behandeling van volwassenen met PTSS of trauma.

spoedeisende­psychiatrieamsterdam.nl

Behandeling van jongeren en volwassenen met acute psychische nood.

Cliëntenraad Arkin zet zich in voor Herstelondersteunende zorg.

“De Cliëntenraad maakt zich sterk voor de autonomie, zelfbeschikking en kwaliteit van leven van cliënten van Arkin”
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Cliëntenraad Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin