Samenwerkingspartners

Afd.  Wetenschappelijk Onderzoek van Arkin

Het onafhankelijk verzamelen van cliëntenervaringen die nodig zijn voor de medezeggenschap. De cliëntenraad kon niet zelf systematisch gegevens verwerven en ze was afhankelijk van behandelaren en management. De cliëntenraad heeft deze zorg met de RvB besproken. Na raadpleging van een jurist en de AVG-specialist Algemene Verordening Gegevensbescherming) werd een unieke samenwerking opgezet tussen de cliëntenraad, de RvB en de afdeling Wetenschappelijk onderzoek van Arkin om dit knelpunt op te lossen met een nieuwe aanpak. Het doel was een nieuwe communicatielijn te openen tussen cliënten en de cliëntenraad. Als middel werd gekozen voor een periodieke enquête, gevolgd door discussiepanels over aangesneden thema’s. De nieuwe aanpak resulteerde in
het rapporteren van de bevindingen aan de RvB, de raad van toezicht en directies, vaak gecombineerd met een advies. Dit heeft geleid tot een publicatie in het Tijdschrift voor Psychiatrie. In dit artikel doen we verslag van de eerste ervaringen met deze werkwijze, laten we resultaten zien en staan we stil bij wat er nog kan worden verbeterd.

Pit & Co

Draagt er zorg voor dat laagdrempelige herstelondersteunde zorg beschikbaar is in de nabije woonomgeving van cliënt, naasten of bewoner van Amsterdam: fysiek en digitaal. Arkin werkt hierin graag samen met stedelijke partners met gelijksoortige visie om dit zorgaanbod te ontwikkelen. In plaats van één centraal herstelbureau sluit Arkin aan bij de meer moderne netwerkgerichte benadering, ondersteund door een stedelijk digitaal platform. Zo hebben we een groot bereik. Klik hier voor de website.

Cliëntenbelang Amsterdam

Een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. O.a. op thema werkt de cliëntenraad samen met Cliëntenbelang Amsterdam. Klik hier voor de website.

Respijthuis; ondersteuning nodig bij herstel in het weekend of avonduren, een plek om even op adem te komen, een luisterend oor, aandacht en afleiding. Het Lichthuis Amsterdam, Sarphatistraat 41, tel. 06 21378845,  https://www.lichthuisamsterdam.nl/

Mind

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND is een landelijke organisatie en wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. Klik hier voor de website.