Samenwerkingspartners

Pit & Co

Draagt er zorg voor dat laagdrempelige herstelondersteunde zorg beschikbaar is in de nabije woonomgeving van cliënt, naasten of bewoner van Amsterdam: fysiek en digitaal. Arkin werkt hierin graag samen met stedelijke partners met gelijksoortige visie om dit zorgaanbod te ontwikkelen. In plaats van één centraal herstelbureau sluit Arkin aan bij de meer moderne netwerkgerichte benadering, ondersteund door een stedelijk digitaal platform. Zo hebben we een groot bereik. Klik hier voor de website.

Cliëntenbelang Amsterdam

Een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. O.a. op thema werkt de cliëntenraad samen met Cliëntenbelang Amsterdam. Klik hier voor de website.

Respijthuis; ondersteuning nodig bij herstel in het weekend of avonduren, een plek om even op adem te komen, een luisterend oor, aandacht en afleiding. Het Lichthuis Amsterdam, Sarphatistraat 41, tel. 06 21378845,  https://www.lichthuisamsterdam.nl/

Mind

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND is een landelijke organisatie en wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. Klik hier voor de website.