Kerstsymposium 2023 ‘Passende zorg in de wijk’

Hoe Amsterdam vormgeeft aan de mentale gezondheidszorg in de wijk!

De mentale zorg dreigt vast te lopen; de vraag is groter dan het aanbod, er is personeelstekort en de wachttijden zijn te hoog. Tijd voor verandering. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) wil hier antwoord op geven. Het akkoord tussen het Ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg, heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het zorgakkoord spreekt hoge ambities uit rond het terugdringen van de wachttijden en verlaagt de zogenoemde ‘Treeknormen’ van de huidige 14 weken naar 5 weken. Als voorbeeld worden de mentale gezondheidscentra genoemd zoals vormgegeven door GGZ Breburg. Maar Amsterdam zou Amsterdam niet zijn als zij dit niet op een eigen manier invult.

Hoe geeft Amsterdam vorm aan deze ambitie van passende zorg in de wijk? Wat voor samenwerkingsambities liggen er met Welzijn, het Sociale domein en de 1e lijn om hieraan vorm te geven? Is er een visie achter deze ambities die houvast geeft en inspireert of uitdaagt? En is er een kerstboodschap voor ons als individu als cliënt, naaste of medewerker in de zorg, voor de plannenmakers, de aanbieders, de verzekeraars? Waar willen we naartoe werken, wat is de koers en wat is de realiteit?

Allemaal vragen die we deze middag voorleggen aan onze sprekers uit de diverse praktijken en wetenschap:

  • Els Annegarn en Rosanne Arnoldy, welzijnswerkers Gezond Noord en Buurtteam Volewijck en welzijnscoaches voor ‘Welzijn op Recept’.
  • Professor. Dr. Jim van Os over de GEM (Ecologisch Mentale Gezondheidszorg in Zuidoost) i.s.m. met Lidwien Schweitzer van het project ‘Lekker in je vel’, visie, uitdagingen en realiteit.
  • Centrale Aanmelding Arkin: Directeur bedrijfsvoering Gertrude van Nederpelt en Directeur Behandelzaken Jurgen Cornelis over hun visie, uitdagingen en de dagelijkse realiteit op dit onderwerp.

Wilt u een uitnodiging ontvangen? Stuur een mail naar clientenraad@arkin.nl