Symposium 'Trauma en Herstel' 6 juli 2016


Namiddagsymposium Trauma & Herstel

6 juli heeft Cliëntenraad Arkin in het Polanentheater een namiddagsymposium georganiseerd passend in het Arkinbreed project ‘Herstel’. Psycholoog en promovendus David van den Berg vertelde over de nieuwste behandelinzichten voor mensen die kampen met psychoses en (onderliggende) trauma’s. Zie ook: www.traumaenpsychose.nl

Namiddagsymposium Trauma & Herstel

Op woensdagmiddag 6 juli heeft Cliëntenraad Arkin in het knusse Polanentheater in Amsterdam-West een namiddagsymposium georganiseerd passend in het Arkinbreed project ‘Herstel’. Psycholoog en promovendus David van den Berg vertelde over de nieuwste behandelinzichten voor mensen die kampen met psychoses en (onderliggende) trauma’s onder de naam Treating trauma in psychosis (Ttip). Echter, vanwege naamsverwarring met een vrijhandelsverdrag, voortaan Trauma en Psychose genoemd. Zie ook: www.traumaenpsychose.nl

Van den Berg heeft samen met twee andere promovendi intensief onderzoek gedaan in 13 instellingen hoe trauma en psychose met elkaar in verband staan. Trauma’s op zich zijn geen onbekend fenomeen - ongeveer 50% van de bevolking heeft een of andere vorm van beschadiging - maar in de GGZ blijkt de prevalentie veel hoger (78%), waarbij veelal sprake is van meervoudige trauma’s en ernstiger van aard (PTSS). Bovendien blijken vicieuze cirkels mogelijk waarin enerzijds psychoses trauma’s kunnen veroorzaken waarbij deze trauma’s op hun beurt weer psychoses oproepen, die weer beschadigen etc. Daar waar oude behandelinzichten psychose zagen als een contra-indicatie voor traumaonderzoek en -behandeling, blijkt juist het tegendeel waar te zijn. De onderzoeken die Van de Berg en collega’s hebben gedaan onder cliënten in FACT-teams wijzen alle in die richting. PTSS is goed en relatief eenvoudig te behandelen met EMDR of met Exposure Therapie. Beide zijn even effectief. Proefpersonen die op trauma’s zijn onderzocht en zijn behandeld, rapporteren snelle verbetering in hun gezondheid. Hun klachten nemen significant af. Cliënten omschrijven, dat na traumabehandeling hun Herstel pas écht is begonnen.
Omdat de negatieve gevolgen van onderbehandeling groot zijn voor cliënten, is het advies van de onderzoekers om alle nieuwe cliënten, maar ook reeds ingeschreven cliënten te screenen op trauma/PTSS en vervolgens te behandelen. Uiteraard in overleg met de cliënt en met de zorgverzekeraar(s).
Na de inleiding werd een documentaire getoond, waarin 4 cliënten getuigden van hun trauma’s, de baat die ze hebben bij behandeling en wat er daarna is veranderd in hun leven.

Na afloop van de documentaire was er onder het publiek een mix van emoties. Van ontroering, maar ook van ontzetting: waarom is men nu pas tot deze ontdekking gekomen? Er ontstond dan ook een levendige discussie in het publiek dat niet alleen bestond uit cliënten, maar ook uit behandelaars en directieleden. Aan het einde kan worden geconcludeerd dat op een aantal plaatsen in Arkin, w.o. Jellinek, wordt gescreend en wordt behandeld. SPA/Mentrum gaat sowieso beginnen met herdiagnostiek en ook de Geneesheer-Directeur heeft toegezegd het onderwerp niet los te zullen laten. Zij wil de nieuwe inzichten agenderen in het managementteam behandelzaken en gaat ook in overleg met de Directeur Zorg, Onderzoek en Kwaliteit. De afdeling Opleidingen en de afdeling Toeleiding willen ook graag hun steentje bijdragen.

Na al deze positieve bijdragen dankte de dagvoorzitter de aanwezigen en nodigde hen uit lid te worden van de ‘Community Herstel’ op het Medewerkersportaal en benadrukte vooral ook nieuwe inzichten en initiatieven binnen Arkin te delen.

18 juli 2016

arkin.nl