Kerstsymposium: Wachttijden, dat veelkoppig monster. De pijn en de kansen.

Hydra, veelkoppige monster

Op 13 december van 13.00 tot 17.30 uur houdt de Clientenraad Arkin zijn jaarlijkse Kerstsymposium in het Polanentheater. Dit keer in hybride vorm vanuit het Polanentheater met online publiek.

Het thema is De Wachttijden, het veelkoppige monster. De pijn en de kansen.

Een actueel onderwerp dat de media beheerst. Toch horen we weinig over de pijn die dit bij cliënten veroorzaakt; de gevolgen van het lange wachten. En hoe die wachttijd te benutten en aan te pakken. Hoe gaan andere organisaties daarmee om? En hoe gaat Arkin daarmee om? Waar liggen de kansen en waar kunnen we van elkaar leren? Want voorlopig zijn we niet van dit veelkoppige monster af, dat is wel duidelijk. Hak een kop van de draak af en hij groeit weer aan. Het is complexe materie met vele gezichten: personeelstekorten, het financieringssysteem, bezuinigingen, meer en meer behoefte aan specialistische zorg in de samenleving. Maar ook gebrek aan creatief denken of het vergeten om samen te werken. Het zijn allemaal koppen van de draak. Die, eenmaal afgehakt, meteen weer aangroeien. Maar je kunt Hydra, dit veelkoppig monster, ook symbolisch zien als een obstakel dat je in de weg staat naar je doel. Het kan ook wedergeboorte en vruchtbaarheid voor nieuwe ideeën en invalshoeken betekenen. Een kerstboodschap bij uitstek wat ons betreft.

Met boeiende sprekers van binnen en buiten de organisatie. Onder meer: De Wachtverzachter, GZ Psycholoog Kim De Jong, Rien Van, Gertrude van Nederpelt en anderen.