Een zoektocht naar de mening van cliënten

Na de grote response op de eerste meting Cliëntopiniepanel van 2021 volgde in de zomer van 2022 de voorbereiding voor de tweede Cliëntopiniepanel. De tweede Cliëntopiniepanel/online enquête, bestond uit vier nieuwe onderwerpen, waar de cliëntenraad in de panels graag dieper op in wil duiken. De onderwerpen betroffen: Digitale Zorg, Naasten, Discriminatie en ROM-vragenlijsten. Deze online-enquête is in september van 2022 verstuurd naar een grote groep cliënten binnen Arkin die aan de volgende criteria voldeden:

  • Cliënten moesten op het moment van versturen gestart zijn met een behandeling binnen de ambulante teams van: Inforsa, Jeugd & Gezin, Jellinek, Mentrum (BasisGGZ), Novarum, NPI, Ouderen en PuntP (Poli + BasisGGZ).
  • Er dient een e-mailadres bekend te zijn van cliënt en hij/zij moet akkoord zijn met het ontvangen van e-mail vanuit Arkin.

Uitgesloten zijn klinisch opgenomen cliënten, gezien de CR deze separaat benadert door reguliere locatie bezoeken en cliënten van de Mentrum FACT-teams, zij worden reeds op een andere manier benaderd.

De meting van september 2022 heeft in drie weken tijd een totale response van 908 deelnemers over de verschillende specialismen opgeleverd.

Uit de eerste meting hebben we geleerd dat een panelgesprek qua tijdspad dichter op de online enquête moet zitten om een hogere toestroom naar de Cliëntenpanels te genereren. In totaal hebben 90 respondenten zich als geïnteresseerde voor minimaal 1 panel opgegeven. Voor deze respondenten hebben we een middag georganiseerd voor de verschillende panels, kort na de meting.

De interessante resultaten van de meting en de panels helpen de Cliëntenraad bij het uitvoeren van hun taak.

Op dit moment werkt de Cliëntenraad met de afd. Onderzoek aan vragen voor de derde meting. Deze meting zal in september – oktober 2023 plaatsvinden.