Cliënten Opiniepanel van Cliëntenraad Arkin van start!

Een unieke samenwerking tussen de Cliëntenraad Arkin, de Raad van Bestuur van Arkin  en de afdeling Onderzoek.We zijn live! Deze week is er een mail van de Raad van Bestuur verzonden naar 10.000 cliënten die ambulant in behandeling zijn. In deze mail vraagt de RvB hen mee te werken aan het Cliënten opiniepanel van de Cliëntenraad door het invullen van de vragenlijsten ‘Over jouw ervaringen met de zorg’.

De vragenlijst bevat 3 thema’s, deze keer zijn dat: Stigma, Wachttijden en Inspraak bij behandeling. Tevens kan men zich via de vragenlijst opgeven voor een cliëntenpanel op dat thema.

Dit opiniepanel en de aanverwante cliëntenpanels zijn een initiatief van Cliëntenraad Arkin. Ze zijn bedoeld om vanuit het perspectief van cliënten te vragen naar ervaringen met de zorg. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten worden geanonimiseerd gedeeld door de cliëntenraad. Deze worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te monitoren. Dit is een kerntaak van de cliëntenraad bij het vormgeven van de medezeggenschap voor cliënten. Deze mailing zal 2 x per jaar uitgezet worden.

De cliëntenraad is Floor van Dijk namens de Raad van Bestuur en Edwin de Beurs, Irene Visch, Hans Kronemeijer en Nick Lommerse van de afdeling Onderzoek zeer erkentelijk voor de medewerking aan dit spectaculaire initiatief.