Privacy- & Cookiebeleid

Privacy beleid Cliëntenraad Arkin

Aangezien de cliëntenraad Arkin wettelijk onder de concern Arkin valt maakt dat de Privacyreglement van Arkin ook voor de Cliëntenraad Arkin geldt. Hierin staat beschreven aan welke regels medewerkers van Arkin zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens cliënten. De cliëntenraad Arkin is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking door Arkin, waaronder de website. Arkin respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden door de cliëntenraad Arkin verwerkt?

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een persoon.
Het gaat de cliëntenraad slechts om contactgegevens als het e-mailadres en eventueel het telefoonnummer. En in het geval de persoon geen emailadres heeft dan het postadres.

Waarom gegevensverwerking?

De enige gegevens die wij nodig hebben zijn contactgegevens. Doel hiervan is om je als cliënt te benaderen opdat wij van je terug kunnen horen wat jouw ervaringen met de geleverde zorg, de bejegening, verbeterpunten, good practices e.d. te weten kunnen komen. Dit ondersteunt de cliëntenraad in zijn taak als medezeggenschapsorgaan. Om jouw belangen goed te kunnen behartigen moet de cliëntenraad weten wat voor jou belangrijk of relevant is.

Onderzoek

De cliëntenraad Arkin doet kwalitatief onderzoek naar ervaringen. We anonimiseren de gegevens en gebruiken alleen de geaggregeerde uitkomsten. Als het onderzoek niet met anonieme gegevens kan worden verricht, dan wordt jouw uitdrukkelijk toestemming gevraagd om jouw persoonsgegevens te gebruiken, tenzij toestemming vragen onredelijke inspanning vraagt, of toestemming redelijkerwijs niet mogelijk is.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Uw contactgegevens zullen we maximaal 2 jaar bewaren, hierna zullen ze worden vernietigd. Uw gegevens worden intern bewaard en niet bij een derde partij.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens

Je hebt het recht om je contactgegevens te wijzigen of te laten verwijderen. De gegevens uit een geaggregeerd onderzoek zijn echter niet verwijderbaar.

Beleid website

Bezoekers van onze website

Op onze website treft u formulieren aan waarmee u zich kunt opgeven om deel te nemen aan een kwalitatief onderzoek. Ook kunt u brochures gratis downloaden of toegestuurd krijgen. We verstrekken deze adresgegevens van bezoekers niet aan derden en bewaren deze ingevulde gegevens maximaal twee weken.

Cookiebeleid

Cliëntenraad Arkin maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Cliëntenraad Arkin maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Cookies van Google Analytics

Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Google om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren.

Als men Google Analytics inzet, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies worden anoniem opgeslagen en er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt. In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Google Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst geen of geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.

Klikgedrag

Op alle websites van Arkin worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Arkin, we delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten.

Sociale media

Wij maken gebruik van eigen sociale mediaknoppen die u de mogelijkheid geven om de social media kanalen van Arkin te bezoeken. Wij gebruiken géén tracking cookies in verband met uw privacy.

YouTube

Arkin heeft een eigen videokanaal op YouTube. YouTube is een dienst van Google. Als u een video van Jellinek bekijkt op YouTube, verwerkt Google de informatie over die activiteit. Arkin heeft daar geen invloed op.