Onderzoek Cliëntentevredenheid: Mentrum


In september 2015 is er een Cliëntenfeedback gehouden on der cliënten van Mentrum.

 

Onderzoek cliëntentevredenheid: Mentrum scoort 7,5

Mentrum heeft samen met de cliëntenraad onderzoek gedaan naar de tevredenheid van cliënten in de wijkteams (FACT) van Mentrum. Cliënten geven aan behoorlijk tevreden te zijn en geven de zorg die zij ontvangen een 7,5 op een schaal van 1 tot 10. Daarmee scoort Mentrum eenzelfde rapportcijfer als in 2012. Toen gaven cliënten Mentrum ook een 7,5.

In totaal hebben 152 cliënten een schriftelijke vragenlijst ingevuld. Leden van de cliëntenraad hebben wachtkamers bezocht en mensen gevraagd of ze mee wilden doen. Dit is gebeurd op vijf plekken in Amsterdam: de Baarsjesweg (OudWest en Westerpark), Jan Thoméepad (Noord), Wisselwerking (Zuid-Oost), Witte Kaap (IJburg), Domselaerstraat (Oost), Achter Oosteinde (Centrum)

De geïnterviewde cliënten geven behoorlijk hoge tevredenheidscijfers. Zo geeft 88% aan zijn/haar behandelaar te vertrouwen en 87% vind dat de behandelaar deskundig is en ongeveer 83% geeft aan dat hij/zij een goede klik of relatie heeft met de behandelaar. Als de vraag wordt gesteld: Zou u iemand anders aanraden om hulp te vragen bij Mentrum, dan antwoordt 81% met Ja en 19% met Nee.

Er zijn ook verbeterpunten te benoemen. Zo blijkt dat toch nog teveel cliënten - de helft van de cliënten die medicatie gebruikt - niet het idee hebben dat zij voldoende geïnformeerd zijn over bijwerkingen van medicatie. Mentrum en de cliëntenraad zijn overtuigd dat dit veel beter moet.
Een klein aantal ondervraagden (10%) voelt zich minder veilig op de locatie of in de wachtkamer. Een reden om nog eens goed te kijken naar de inrichting van de gebouwen en ontvangstbalies/recepties.
Nog te weinig cliënten (64%) geven aan dat zij samen met de behandelaar een signaleringsplan (waarin staat wat de signalen zijn ingeval hij/zij in een crisis raakt) hebben opgesteld. Tot slot vindt de cliëntenraad dat er meer mensen op de hoogte moeten zijn dat er ervaringsdeskundigen werkzaam zijn bij de wijkteams. Want van de cliënten die wél contact hebben met een ervaringsdeskundige, geeft 73% aan dat zij belangrijk zijn in de zorg voor de cliënt.

Met de uitkomsten in de hand gaan de cliëntenraad en de directie van Mentrum concrete afspraken maken. Via de website van de cliëntenraad (www.clientenraadarkin.nl) gaan wij cliënten van Mentrum op de hoogte houden.

Wij willen bij deze nogmaals alle deelnemers aan de enquête ontzettend bedanken voor hun medewerking.

Petrie Kremer, directeur Mentrum
Naomi de Rooy, voorzitter Cliëntenraad Arkin

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met uw behandelaar of met de cliëntenraad via 020 - 590 4454 of via clientenraad@arkin.nl 
Een exemplaar van dit bericht is verkrijgbaar bij de balie

28 juni 2016

arkin.nl