Project Mondzorg


Voorlichting en preventie over mondzorg hoort vast onderdeel te zijn in de cliëntenzorg en in het scholingsprogramma van medewerkers.

Dit is de belangrijkste conclusie die voortvloeit uit het project van Cliëntenraad Arkin.
Omdat cliëntenraadsleden die locaties bezoeken opviel dat zij in de psychiatrie opvallend vaak cliënten tegen komen met een zichtbaar slecht gebit, is het idee geboren dit fenomeen nader te onderzoeken.
Gesteund door het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van de Jellinek en de opleiding Mondzorgkunde van Hogeschool Inholland, is er een project opgezet waarvan het eindverslag onlangs is verschenen. In het project is als eerste een literatuurstudie gedaan om te kijken of de observaties ook konden worden onderbouwd met uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek. Er blijkt afdoende wetenschappelijk bewijs om te constateren dat er een probleem is, maar dat er ook oplossingen zijn voor het probleem die altijd beginnen met het goed verzorgen van het gebit en van de mond.
Mede onderbouwd door de literatuurstudie heeft de Cliëntenraad vervolgens een ongevraagd advies geschreven en dat neergelegd bij de Raad van Bestuur waarin wordt opgeroepen om mondzorg op de agenda te zetten van onze organisatie. En vooral ook om er mee aan de slag te gaan. De Raad van Bestuur heeft hieraan gehoor gegeven.
In het project Mondzorg zijn vervolgens nog vier voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor cliënten. Deze waren op De Waterheuvel in de Sarphatistraat, bij kliniek Sporenburg, bij DAC Kijkduin en bij Woontraincentrum De Witte Kaap.
Uit alles blijkt dat voorlichting en preventie heel erg belangrijk is. Voor cliënten, maar ook voor medewerkers. Voor cliënten om te leren hoe zij hun gebit het best kunnen verzorgen, de effecten van medicatie, voedingspatroon e.d. Voor medewerkers hoe zij cliënten optimaal kunnen ondersteunen, hoe je het onderwerp bespreekbaar maakt e.d.
Nu dit project is afgerond en het eindverslag klaar is, wordt er gebroed op nieuwe initiatieven: project Mondzorg 2.0 De Hogeschool en het CBT hebben aangegeven de samenwerking graag voort te zetten.

Bron: Sebastiaan Koning (initiator, onderzoeker & lid Cliëntenraad Arkin), Emile Verstege (projectmedewerker Cliëntenraad Arkin)

Voor het volledige verslag klik hier. Wenst u een geprinte versie te ontvangen stuur dan een bericht naar de clientenraad@arkin.nl .

08 oktober 2013

arkin.nl