Informatie over de Clientenraad van Arkin

De Cliëntenraad van Arkin is een medezeggenschapsorgaan. (ex-)Cliënten van Arkin zijn lid van de cliëntenraad om vanuit het perspectief van de cliënt de GGz instelling Arkin te adviseren ten aanzien van de kwaliteit van zorg die Arkin biedt. De cliëntenraad werkt vanuit de volgende missie: "De cliëntenraad maakt zich sterk voor de autonomie, zelfbeschikking en kwaliteit van leven van de cliënt van Arkin."

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de Raad van Bestuur en Directies van Arkin. Bij beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is toestemming nodig van de cliëntenraad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma's of een ingrijpende verbouwing. De Zorgverlener mag een advies van een cliëntenraad niet zomaar naast zich neerleggen. Als de partijen er niet uitkomen kan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden of zelfs de kantonrechter ingeschakeld worden.

De cliëntenraad telt ongeveer 25 leden, inlusief leden van de cliëntenraad Inforsa.

De Cliëntenraad wil de nadruk leggen op versterking van de praktijk: beleid wordt gevoed door praktijk. Dat betekent dat geprobeerd wordt het werk van de Cliëntenraad niet altijd te laten leiden door de koers van Arkin, maar door ervaringen van cliënten van Arkin die de Cliëntenraad optekent o.a. tijdens bezoeken aan locaties en via onderzoek.

Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Informatie voor Cliënten", deze is in geprinte vorm beschikbaar op de locaties.


arkin.nl